PRZEDMIOT BADAŃ

Przedmiotem badań naukowych jest rzeczywistość, którą można obserwować zmysłami lub analizować umysłem. Oznacza to nie tylko rzeczywistość materialną, ale również psychikę oraz zachowania indywidualne i społeczne człowieka i zwierząt, a także wytwory ludzkiego umysłu (kultura, religia, sztuka, literatura, etc.). Z samego faktu, że coś podlega badaniu nie wynika, że realnie istnieje (można badać różowe jednorożce, np. jako motyw kultury popularnej). Tym bardziej nie jest potwierdzeniem, że coś istnieje fakt, że ktoś to kiedyś opisał. Dotyczy to w równym stopniu komiksu o Supermanie jak i świętych ksiąg wszystkich możliwych religii. Natomiast opisane tam wydarzenia i osoby mogą być przedmiotem badań literaturoznawców, religioznawców, antropologów kultury, historyków, psychologów, itp.