KLASYFIKACJA NAUK

Nauki dzielą się na działy, a te z kolei na dyscypliny. Najczęściej stosowane są kryteria przedmiotowe (różnice w przedmiocie badania) oraz metodologiczne (różnice w metodach badawczych).
Nauki można podzielić na formalne i empiryczne. Nauki formalne badają pojęcia i ich związki, zawsze definiowane a priori, świat bytów idealnych, konstrukcji abstrakcyjnych. Zaliczają się do nich matematyka, logika, cybernetyka, teoria decyzji, teoria optymalizacji, fizyka matematyczna, prakseologia, etc. Przedmiotem badań nauk empirycznych (realnych) są natomiast przedmioty fizyczne, biologiczne i społeczne.
Częściej stosowany jest podział na nauki teoretyczne i nauki stosowane. Do pierwszych zalicza się nauki matematyczne, fizyczne, biologiczne, humanistyczno-społeczne, a także nauki stykowe (np. biochemia) i kompleksowe (np. cybernetyka). Wśród nauk stosowanych wyróżnić można: techniczne, ekonomiczne, rolnicze, medyczne, pedagogiczne, rekreacyjne.
Nauka oznacza zatem po pierwsze badania, po drugie zastosowania. Z tym wiąże się ciągły rozwój i interakcja tych dwu sfer (dobrym przykładem jest medycyna, korzystająca z odkryć nauk biologicznych, technicznych czy społecznych). Nauka nie jest i nigdy nie będzie bytem skończonym; Wszechświat zmienia się, a na Ziemi wciąż dokonuje się ewolucja biologiczna i ewolucja kulturowa co oznacza, że ilość informacji stale się powiększa.