HIPOTEZA NAUKOWA

Hipoteza (z gr. hypóthesis – przypuszczenie) to zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami i stanowi propozycję twierdzenia naukowego. Jest to „…takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem” (Tadeusz Kotarbiński). Hipoteza podlega konfirmacji (potwierdzeniu) lub falsyfikacji (zaprzeczeniu). Stawianie i weryfikowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki.