Naukowcy i komunikacja

Polecamy waszej uwadze tekst Natalii Osicy zamieszczony w portalu NAUKA W POLSCE. Autorka opisuje podstawowe pojęcia związane z upowszechnianiem nauki na różnych poziomach. Warto wiedzieć jak badacze mówią o nauce i swojej pracy!

 

Nauka mówi coraz więcej. Uporządkujmy terminologię

Wielu naukowców zaczęło ukierunkowywać swoje działania w stronę profesjonalnej komunikacji. To dobry moment, aby uporządkować pojęcia z nią związane i najczęściej przez naukowców stosowane.

Komunikowanie nauki jest ważne i dostrzegane przez naukowców. Coraz więcej z nich chce się w ten proces angażować.

O rozwoju tego obszaru działań w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego świadczy chociażby rosnąca popularność konkursu Popularyzator Nauki, realizowanego od 16 lat przez redakcję serwisu Nauka w Polsce PAP. W 2020 roku w kategorii Naukowiec redakcja otrzymała ok. 30 zgłoszeń – 15 lat temu było ich zaledwie kilka.

Popularyzacja, upowszechnianie, komunikacja, rzecznictwo, promocja, reklama, PR nauki – to właśnie te zwroty, które dotyczą obiegu informacji na temat badań naukowych. Różnią się mniej lub bardziej ze względu na adresatów przekazu i język, za pomocą którego jest on sformułowany. Jak się w tym odnaleźć?

Niezależnie od nazewnictwa, każda z wymienionych aktywności przyczynia się do tego, że informacje o pracy naukowców przenikają do otoczenia – więcej osób ma szansę poznać efekty badań, zainspirować się, rozwinąć zasób wiedzy, więcej zrozumieć.

CZYTAJ CAŁY TEKST