CZYM JEST NAUKA?

(a czym nie jest)
Doświadczenie i poznanie naukowe jest podstawą naszego funkcjonowania w świecie (a także, co ważne – niepisanej umowy społecznej). Istnienia fizycznego, dostępnego zmysłami świata i jego cech (grawitacja…) nie można zaprzeczyć. To jest wspólne doświadczenie wszystkich. Oczywiście można próbować nie przyjmować do wiadomości pewnych aspektów rzeczywistości, co jednak może skończyć się tragicznie (grawitacja…). Można też wierzyć w istnienie jakiejś innej, pozazmysłowej rzeczywistości, ale wtedy jest ona subiektywna i nie jest wspólnym doświadczeniem ludzkości, nawet jeżeli wyraża się w postaci systemów religijnych obejmujących miliony osób. Stojąc na gruncie tego, co da się zaobserwować w sposób obiektywny: krzesło na którym siedzimy, bakteria pod mikroskopem, uśmiech na czyjejś twarzy, i niezliczona liczba innych rzeczy i zjawisk, nie mamy lepszego narzędzia do opisu, zrozumienia i używania tego świata niż wiedza naukowa.

By dowiedzieć się więcej kliknij w linki poniżej:

CZYM JEST WIEDZA
KRYTERIA NAUKOWOŚCI WIEDZY
CELE POZNANIA NAUKOWEGO
KLASYFIKACJA NAUK
METODA NAUKOWA
HIPOTEZA NAUKOWA
TEORIA NAUKOWA
PRZEDMIOT BADAŃ

 

Polecane lektury
 1. Tadeusz Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław: Ossolineum 1961.
 2. Thomas S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Aletheia 2020.
 3. Karl Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa: Aletheia 2006.
 4. Karl Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa: PWN 1999.
 5. Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2000.
 6. Jan Woleński, Filozofia nauki a historia nauki, Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. XIII (2014), ss. 99-115.
 7. (http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-6.pdf)
 8. Włodzimierz Kryszewski, Tadeusz Pszczołowski, Nauka, w: Encyklopedia PWN
 9. (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/nauka;3946164.html)
 10. Jacek Witkowski, Czym jest nauka?
 11. (https://poradnik-naukowy.gumed.edu.pl/32281.html)
 12. Stanisław Czachorowski, Czym jest nauka?
 13. (http://czachorowski1963.blogspot.com/2017/01/czym-jest-nauka.html)