PRZYKŁADY PSEUDONAUKI DOTYCZĄCE RÓŻNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH

Pseudonauka związana z kosmosem i astronomią
Ze wszystkich dyscyplin naukowych ustalenia astronomiczne wydają się być tymi, które powinny być raczej ostateczne. Rzućmy okiem na teorie pseudonaukowe, które próbują wywodzić swoje twierdzenia z astronomii:
 • Doomsday Scare (przepowiednie końca świata) – oczekiwanie, że rok np. 2012 przyniesie katastrofy na dużą skalę lub nawet koniec świata
 • Ancient Aliens (Starożytni kosmici) – sugerowanie, że kosmici odwiedzali Ziemię w przeszłości i wywarli wpływ na naszą cywilizację
 • Mistyfikacja lądowania Apollo na księżycu – twierdzenie, że oryginalne lądowanie na Księżycu zostało sfałszowane
 • Astrologia – wiara, że położenie ciał niebieskich ma wpływ na ludzi i determinuje ich życie
 • Crop Circles (Kręgi w zbożu) – wiara, że wzory, które w tajemniczy sposób pojawiają się na polach uprawnych, zostały stworzone przez przybyszów z kosmosu
 • Twarz na Marsie – twierdzenie, że ​​formacja skalna na Marsie przypomina twarz i jest dowodem na istnienie tam dziś lub dawniej inteligentnego życia
Pseudonauka związana z Ziemią
Jeśli kosmos nie oparł się pseudonaukowym pomysłom, to dlaczego miała się im oprzeć Ziemia? Oto kilka pseudonaukowych teorii związanych z naszą planetą:
 • Trójkąt Bermudzki – obszar, w którym miały miejsce niewyjaśnione zdarzenia, takie jak zniknięcia statków i samolotów
 • Kryptozoologia – poszukiwanie stworzeń takich jak Big Foot (Yeti), potwór z Loch Ness, El Chupacabra, które według biologów nie istnieją, a według wyznawców tych teorii są zaginionymi gatunkami z odległej przeszłości
 • Teoria płaskiej ziemi – twierdzenie, że skoro Ziemia wygląda i wydaje się płaska, musi być płaska i mieć kształt dysku
 • Teoria pustej ziemi – przekonanie, że Ziemia jest pusta w środku, przynajmniej w pewnym stopniu, a jej rozmiary się zwiększają na skutek rozszerzania się planety
 • Mityczne stworzenia – wiara w istnienie wróżek, elfów, wróżek, gnomów i innych istot magicznych
Pseudonauka związana z rzekomymi zjawiskami paranormalnymi
Każdy z nas lubi dobre historie o duchach, prawda? A co by było, gdyby istniał sposób na obcowanie z członkiem rodziny, który odszedł? Aktywność paranormalna jako całość była i jest często obalana przez naukowców. Przyjrzyjmy się niektórym pseudonaukowym praktykom, które są często piętnowane przez naukowców:
 • Channeling – komunikacja z duchem poprzez osobę medium
 • Różdżkarstwo – metoda znajdowania wody, metali lub kamieni szlachetnych pod ziemią za pomocą tzw. różdżki
 • Elektroniczne zjawisko głosowe (EVP) – używane przez łowców duchów do nagrywania wiadomości od duchów
 • Percepcja pozazmysłowa (ESP) – obejmuje kilka metod zdobywania informacji, takich jak jasnowidzenie, telepatia i zdalne widzenie
 • Lewitacja – Podnoszenie kogoś lub czegoś i zawieszenie tego w powietrzu
 • Numerologia – wiara w związek między określonymi liczbami, a ludźmi lub wydarzeniami
Pseudonauka związana z archeologią i historią
Pseudonaukowe pomysły dotyczące odkryć archeologicznych czy dawnych dziejów różnych społeczności należą do najbardziej rozpowszechnionych i najatrakcyjniejszych wśród miłośników pseudonauki. Najbardziej popularne to:
 • Teorie o udziale kosmitów w powstaniu i funkcjonowaniu starożytnych cywilizacji i ich osiągnięć inżynieryjnych np. budowie egipskich piramid
 • Wielka Lechia – teoria o istnieniu przez tysiące lat, lechickiego imperium. To domniemane mocarstwo, zaludniane przez wojowniczych Ario-Słowian, miało stawiać opór Aleksandrowi Wielkiemu i Cezarowi, a lechiccy wodzowie walnie przyczynili się do obalenia Imperium Rzymskiego. Kres Lechii przynieść miał spisek niemiecko-watykański, który do dziś zajmuje się fałszowaniem przeszłości i ukrywaniem prawdy o dawnym, słowiańskim imperium. Podobne teorie pseudonaukowe pojawiają się np. w Rosji, Niemczech czy Serbii
Pseudonauka związana z psychologią
Poszukując wskazówek do osobistego rozwoju i wzajemnego zrozumienia, otrzymujemy mnóstwo porad i zachęt do praktyk dotyczących zdrowego trybu życia. Niektóre z poniższych teorii i praktyk mogą być w określonych warunkach stosowane przez profesjonalistów (np. hipnoza), podczas gdy inne są odrzucane jako pseudonauka oparta na fałszywych założeniach:
 • Terapia konwersyjna – próby zmiany preferencji seksualnych osoby z homoseksualnej na heteroseksualną
 • Terapia podstawowa – wiara, że ​​doświadczenie przed i podczas porodu wpływa na sposób, w jaki rozwija się nasze życie
 • Psychoanaliza – opracowana przez Sigmunda Freuda, praktyka psychiatryczna, której celem jest pomoc ludziom w przezwyciężaniu długotrwałych trudności życiowych
Pseudonauka związana z medycyną
 • Szczepionki – przekonanie o szkodliwości szczepionek czy nawet celowym ich zatruwaniu przez producentów
 • Homeopatia – przekonanie o rzekomej pamięci wody i działaniu preparatów powstałych poprzez wielokrotne rozcieńczanie określonych substancji
 • Bioenergoterapia – metoda lecznicza, która zakłada możliwość oddziaływania osoby wykonującej zabieg (bioenergoterapeuty) na osobę chorą poprzez dotyk lub na odległość poprzez przepływ nieokreślonego rodzaju energii
Inne przykłady pseudonauki
Nauka jest coraz powszechniejszym elementem w każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego jej odwrotność – pseudonauka – ma tendencję do rozprzestrzeniania się wszędzie tam gdzie pojawia się nauka. Rzućmy okiem na kilka innych przykładów pseudonauki:
 • Dianetyka lub scjentologia – ruch religijny założony przez pisarza L. Rona Hubbarda jako alternatywa dla psychologii. W 1953 została ona określona przez niego jako „stosowana filozofia religijna”.